Marcopol / strona główna

Visuomeninė veikla


„Marcopol“ yra įmonė, kuri nuo pat pradžios ėmėsi dalyvauti visuomeninėse akcijose. Mes padedame daugybei viešųjų įstaigų, fondų, ligoninių ir slaugos namų. Jau daug metų „Marcopol“ yra pagrindinė Vaikų teisių apsaugos fondo rėmėja, ir šis fondas iš gautų aukų Gdynėje atidarė šiuolaikišką reabilitacijos centrą „Galimybių sulyginimas“.

Paramą teikiame ir daugeliui kitų fondų, pavyzdžiui: 
  • Fondas vaikams „Suspėti padėti“
  • Fondas „Patmos“
  • Fondas „Padėk ir tu“
  • Fondas „Širdis vaikams – paremti likimo nuskriaustus vaikus“
  • Fondas „Širdis – vaikui“
  • Fondas „Grįžk – pagalbos vaikams, nukentėjusiems eismo įvykiuose, fondas“
  • Pagalbos vaikams iš Gardino srities fondas
  • Pagalbos lenkiškoms mokykloms Rytuose fondas.
  • LINK iniciatyva
Be to, globojame du slaugos namus: Pamario vaikų ir Gdansko slaugos namus. Tiesioginę finansinę paramą suteikėme Gdynės Orlovo Jūrų PCK ligoninei (vidaus ligų ir vaikų chirurgijos skyriams), Vejherovo rajoninei ligoninei (vaikų chirurgijos skyriui), Gdansko vaivadijos ligoninei, Gdansko dializuojamų žmonių draugijai, Chvaščino, Pžodkovo, Žukovo ir Kartuzų mokykloms bei Gdynės Orlovo ir Chvaščino Romos katalikų parapijoms. Daug metų „Marcopol“ globoja ir Gdansko vaikų šeimos namus.

„Marcopol“ remia ir daugelį kultūros renginių, tarp jų Gero humoro festivalį ir spektaklius vaikams Pamario vaivadijos ligoninėse. Finansinę mūsų paramą gavo ir Gdynės Witoldo Gombrowicziaus miesto teatro Orlovo vasaros scena. Remiame ir sporto renginius, tarp jų Gintarinį bėgimą, jojimo sporto ir futbolo varžybas.


Dializuojamų žmonių draugijos padėka Gdansko Zaspos miesto ligoninėje.